VÜCUDUMUZ SERGİSİ

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürme arzusu onları tıbbi alanlarda ivedilikle çalışmaya ve bu alandaki başarılarını her geçen gün daha da arttırmaya sevk etmiştir. İnsan aklı ve becerisi tarih boyunca gerek teknolojik gerekse bilimsel alanlarda büyük gelişmelere imza atmıştır. Bu gelişmeler arasında insan sağlığını tehdit eden salgın hastalıklara karşı alınan önlemler ve sağlığı tehlikeye atan genetik ve fizyolojik hastalıkların tedavisi için geliştirilen yöntemler yer almaktadır. İnsanların tarih öncesinden bu yana her türlü hastalığa deva bulmak için geliştirdikleri yöntemler teknolojik gelişmeler sayesinde ilerlemiş ve birçok insanın hayatta kalma mücadelesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Geleceğin tıp teknolojileri sayesinde tedavisi zor hastalıkların iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması adına atılan adımlar insanların akılcı ve çözüm odaklı yaklaşımlarının bir sonucudur.

10 yaş ve üzeri için uygundur.