İLETİŞİM SERGİSİ

İnsan en ilkel döneminden günümüze değin toplumsallığının bir sonucu olarak iletişim kurmuştur. Avcılığı, ateş yakmayı, alet yapmayı ve toprağı işlemeyi diğer insanlarla birlikte öğrenmiş, bu ortak çalışma konuşmayı, konuşma da düşünmeyi öğretmiştir. Yakın geçmişte ise telekomünikasyon sistemlerini yaratan şey hızlı iletişim talebidir ve telgrafın keşfi insanoğlunun bilgiye erişmede “en büyük düşman olan” mesafeyi yenmesini sağlamış, gerçek zamanlı bilgi edinmenin kapılarını açmıştır. İnsanlığın binlerce yıllık bilgi birikimi sayesinde ürettiği teknolojik cihazlar, yine hızla gelişen teknoloji sayesinde geleceğini yeniden ve yeniden şekillendirmede insanoğluna fırsatlar sunmaktadır.

Bu sergi ziyaretçilerini geçmişten başlayarak iletişim teknolojileri ve cihazları özelinde keyifli bir yolculuğa çıkararak, insanlar arası ve nesneler arası iletişimin önemini kavramalarını sağlayarak yakın gelecekte onları bekleyen dünyayı keşfetmelerine altyapı hazırlamaktadır.

10 yaş ve üzeri için uygundur.